Csordás Krisztina

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki a nyereményjátékkal kapcsolatosan a https://www.facebook.com/pg/olajfagyogyaszat közzétett posztokra reagál.

Sorsolás:

A nyereményjáték sorsolásán az vehet részt, aki a nyereményjáték keretében közzétett,  kérdés jellegű posztokra helyes választ adott, illetve a nem kérdés jellegű posztokra hozzászólással vagy a Facebook hangulatjelek valamelyikével reagált. A nyereményjáték 2018. május 31. 12:00 óráig tart. A sorsolás 2018. május 31. napján lesz, a nyertesek nevét a https://www.facebook.com/pg/olajfagyogyaszat oldalon tesszük közzé.

Nyeremény: a sorsoláson 2 nyertes kerül kisorsolásra, akik fejenként bruttó 100 000 Ft értékű szolgáltatás igénybevételére jogosultak az Olajfa Természetgyógyászat szolgáltatásaiból. A nyeremény megbontható és átruházható.

A nyeremények felhasználhatók legkésőbb 2018. november 30. napjáig.

A nyeremény átvételének feltételei

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Szervező jogai

Az Olajfa Természetgyógyászat kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

Az Olajfa Természetgyógyászat fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Olajfa Természetgyógyászat számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Olajfa Természetgyógyászat a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjátékban résztvevők, feltétel nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Olajfa Természetgyógyászat adatbázisába bekerüljenek, és azokat az Olajfa Természetgyógyászat minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa mindaddig, amíg erről az érintettek másképpen nem rendelkeznek. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: olajfamarketing@gmail.com